Marcali Noszlopy Gáspár Alapítvány

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

A Somogy Megyei Bíróság 1991. május 13. napján hozott végzésével az alapítványok bírósági nyilvántartásában 97. sorszám alatt került bejegyzésre.
Az alapítványunk…

 • neve: Marcali Noszlopy Gáspár Alapítvány,
 • székhelye: 8700 Marcali, Széchenyi utca 60.
 • e-mail címe: noszlopy.alapitvany@noszlopy-marcali.hu
 • adószáma: 19196552-1-14
 • számlaszáma: 10403947-39412047-00000000
 • induló vagyona: 60.000 Ft
 • jogállása: közhasznú
 • Az alapítvány alapcélja: a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (8700 Marcali, Széchenyi utca 60.) nevelési és oktatási feladatainak előmozdítása, anyagi támogatása. Az alapítvány céljának megvalósítása különösen:
 • a tanulók, illetve tanulók csoportjainak iskolai költségvetésből nem finanszírozható tevékenységeinek, programjainak támogatása,
 • a tanórai és a tanórán kívüli munkában kiemelkedően szereplő tanulók elismerése,
 • az iskola tanulói közül évente legfeljebb két nehéz helyzetben lévő, de képességeihez mérten jó tanulmányi eredményt elérő, jó magaviseletű és bármely középfokú oktatási intézményben továbbtanuló diák anyagi támogatása (Noszlopy Alapítványi Díj),
 • iskolai kiadványok támogatása,
 • korszerű, a nevelő-oktató munkát segítő eszközök, berendezések és programok beszerzéséhez való hozzájárulás,
 • az iskolában folyó pedagógiai innovációk és „jó gyakorlatok” megvalósításának támogatása,
 • a tanulók tanulmányi versenyeken történő részvételének anyagi támogatása,
 • az iskola által szervezett, az intézményi költségvetésből nem támogatható rendezvényekhez hozzájárulás,
 • az iskola által alapított Noszlopy Díj – Kiemelkedő pedagógiai munkáért kitüntetésben részesülő alkalmazottak anyagi elismerése.

A teljes szöveg letöltése >>>>

Bemutatkozás Alap dokumentumok Letölthető nyomtatványok Aukciók Határozat Jegyzőkönyv Közzététel Elérhetőség


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán