Bizonyítvány másodlat igénylésével kapcsolatos tudnivalók

1) Bizonyítvány másodlat igénylése igénylése:
A bizonyítvány másodlat kiadása a Titkárságra leadott írásbeli kérelem alapján kerül kiadásra. A kérelem mellé mellékelni kell a postán vásárolt 2000 Ft-os illetékbélyeget.
A kért irat a kérelem beérkezését követő 5. munkanapon vehető át a Titkárságon.
Az igényléshez szükszéges dokumentum letölthető erre a hivatkozásra kattintva,  vagy kérhető személyesen a Titkárságon

2) A hiteles másolatok/másodlatok kiadásának törvényi háttere:
A 20/2012 (VIII.31.) 96.§ 1) bekezdése értelmében a tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani. A 6) bekezdés értelmében az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell fizetni.
2002. évi XLII. tv. 12. számú mellékletének 8. pontja alapján az iskolai bizonyítvány (…) másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 Ft illetéket kell lerónia.
A 20/2012. (VIII.31.) kormányrendelet 114.§ (1) A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat. (2) A bizonyítványmásodlatnak – szöveghűen – tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá a kiállító szerv nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének (vagy megbízottjának) aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával. (3) Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott másodlat iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították. 


Comenius 

Tovább a projekt oldalára!


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán