2011. augusztus 24.

Projektzáró

A Marcali Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában 2010. szeptember 1-jén indult TÁMOP 3.2.4-09/1-2010-0018 "Tudásdepó-Expressz" pályázat 2011. augusztus 31-én lezárul. A pályázat célja a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése volt az élethosszig tartó tanulás érdekében.

Projektzáró rendezvényünket 2011. aug. 23-án tartottuk az iskola könyvtárában. A rendezvényt Biczó Melinda, a projekt asszisztense vezette, előadást tartottak a programban részt vevő pedagógusok.

Bőle Ágnes projektmenedzser a pályázatot felölelő elmúlt egy év eseményeiről, tapasztalatairól, a projektben elért eredményekről számolt be.

Kiss Csabáné az alsó tagozatos olvasásfejlesztő tevékenységeket, programokat ismertette. Az iskolában heti rendszerességgel megtartott olvasókörökről, tanfolyamról és a nyári drámatáborról Vizvári Józsefné számolt be.

Az alsó és felső tagozatos tanulókat egyaránt megmozgató programokból Mánfayné Nyakas Andrea adott ízelítőt beszámolójában.

Az európai úniós pályázat nagyban segítette az iskolai könyvtár minőségi szolgáltató munkáját. Képek!


2011. augusztus 04.

2011. július 04.

Drámatábor iskolánkban

Az elmúlt évek hagyományait folytatva június utolsó hetében drámatábor volt iskolánkban. Az érdeklődő gyerekek Lázár Ervin meséivel ismerkedtek. Drámajátékokkal dolgozták fel A Négyszögletű Kerek Erdő történeteit és megismerkedtek Bab Berci kalandjaival is. Az olvasás megkedveltetése mellett kézműves foglalkozásokon elkészítették Vacskamati virágját, barátságnaplót szerkesztettek. Vendégül látták Molnár Krisztina Rita költőnőt. Ő a költői dalverseny napjának fő vendége volt. A sok érdekes játékos feladat mellett egy kiránduláson is részt vettek. Az úti cél Pécs, Európa kulturális fővárosa, valamint barlangtúra Abaligeten. A tábor zárásaként az érdeklődő szülők "találkozhattak" Mikkamakkával, Vacskamatival, Dömdödömmel, Bab Bercivel, Rimaszombathi Rimai Pénthekkel stb…, mert a gyerekek rövid jeleneteket mutattak be a megismert történetekből. További képek! Mindegyik program az együttgondolkodás- és az alkotás lehetőségét, örömét kívánja szolgálni. A tábor az Európai Unió által támogatott "Tudásdepó-Expressz" olvasásfejlesztő programjainak utolsó rendezvénye. A tábor szervezője és felelőse Vizvári Józsefné. Közreműködő pedagógusok: Kiss Csabáné és Balázsiné Miseta Rózsa További képek!

2011. július 04.

Néptánc tábor ...

Az elmúlt héten néptánc táborban voltak a leendő 4. osztályos néptáncosok. A következő tanévhez kapcsolódó Rábaközi játékokat, dalokat táncokat tanultak, agyagoztak, virágot sodortak, gyöngyöt fűztek. A tábort keszthelyi kirándulás zárta, ahol népviseleti öltözékeket láttak a Babamúzeumban, játszottak a Játékmúzeumban, voltak a Csigaparlamentben és további érdekességet tekintettek meg a Panoptikumban. További képek!

2011. június 29.

Angol tábor

Az elmúlt héten angol táborban tanulhattak és persze szórakozhattak a felsős noszlopys angolosok. A délelőtti és délutáni foglalkozásokon napi 5 órában foglalkoztunk az angol nyelvvel. Daltanulás, versírás, brit országismeret, vetélkedők, internetes kvízkérdések, projektkészítés tarkították a heti munkát. Egy napot a marcali strandon töltöttünk játékkal, pihenéssel, sportolással. Képek!

2011. június 24.

Projektzáró konferencia Marcaliban…

"Az embernek hinnie kell, hogy tehetsége van valamiben, s ezt a valamit el kell érnie, kerüljön bármibe!"

Ma délelőtt került megrendezésre az "Innovatív iskolai tehetséggondozás Marcaliban és kistérségében" című TÁMOP 3.4.3-08/2 pályázat projektzáró konferenciája a Marcali Kulturális Korzóban. Dr. Sütő László Városunk Polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Dr. Gergőné Babina Jusztina az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatónője, a pályázat szakmai vezetője a projekt kezdetétől (2010. április 1-től) a pályázat zárásáig (2011. június 30-ig) tartó időszakban megvalósult célokról, elért eredményekről számolt be. Szalay Miklós pszichológus a közelmúltban kidolgozott tehetségkiválasztó tesztmódszerről tartott előadást. Ácsné Légrádi Andrea, Domonkos Márta és Horváth Lászlóné a MindLab képességfejlesztő szakkörökről és magáról a módszerről adott egy kis ízelítőt.

Az iskolai tehetséggondozás színtereiről a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában és tagintézményében, a nemesvidi Hóy Tibor Általános Iskolában Biczó Melinda számolt be. A Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola pályázat útján támogatott Komplex anyanyelvi és rajzversenyéről Horváth Lajosné, az Alapműveleti Matematikaversenyről Zsiborás József és a tehetséggondozás szerepéről a sportban Fuisz János tartott előadást. A Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, mint főpályázó képviseletében Szilágyi István igazgató úr osztotta meg a vendégekkel pályázattal kapcsolatos tapasztalatait, élményeit. A tartalmas előadások átfogó képet adtak az "Innovatív iskolai tehetséggondozás Marcaliban és kistérségében" című TÁMOP pályázatról. Képek!


2011. június 19.

Zöld Pötty "A szemét gond, de a hulladék érték lehet!

Befejeződött a szelektív hulladékok átvétel! A 2. félévben 14 osztály vett részt a gyűjtésben.

A verseny eredményei:

1. 1. B 40 742 pötty
2. 4. B 20 330 pötty
3. 3. C 18 472 pötty

A jutalmakat az érintett osztályok már átvették. A következő tanévben is folytatódik a szelektív hulladékgyűjtés. A nyáron összegyűlt kupakokat, Pet palackokat szeptember elején átvesszük! Szijátóné Wirth Brigitta


2011. június 18

Ballagás a Noszlopyban …

2011. június 18-án tartottuk iskolánkban a ballagást és a tanévzáró ünnepséget. Elbúcsúztunk a három nyolcadik osztálytól és nyugdíjba vonuló pedagógusainktól. Noszlopy Díjat kaptak: Arany Julianna, Kocsis Viktor, Nyakas Péter, Philipp Flórián. Noszlopy Alapítványi Díjban részesült: Csonka Norbert és Muk Norbert. Itt vehették át nevelőtestületi dicséretüket azok a tanulók, akik a tanév során tanulmányi és sportversenyek országos döntőiben értek el sikereket.

További képek!


2011. június 15.

Méta fesztiválon a Noszlopy iskola Csuporka csoportja

Balatonbogláron szerepelt a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola néptánc tanszakának 3. évfolyamos csoportja 2011. június 11-12-én a XV. Gyermek és Ifjúsági Néptánccsoportok Koreográfiai Versenyén. A gyerekek nagyszerűen szerepeltek, ezt bizonyítja, hogy a kezdő táncosok az első nekifutásból országos 9. helyet értek el. Köszönjük a szülők bíztatását és segítségét! Képek és információ: Dérné Kiss Katalin, Gazdag Edina További képek!

2011. június 02.

Idegen nyelvi nap

Június elsején idegen nyelvi napot tartottunk a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában. Minden angol és német nyelvet tanító pedagógus készült csoportjával valamilyen produkcióval. A legtöbben egy-egy rövid zenés műsorral léptek fel, elénekelték kedvenc angol dalaikat, koreográfiákkal készültek, de hallhattunk beszámolót a német konyha sajátosságairól és az ünnepekről is. Országismereti kérdések is elhangzottak, a legnagyobb siker a zárószám, a nyolcadikosok bemutatója volt. Mindenki nagyon jól érezte magát ezen a délutánon. A program a TÁMOP-3.4.-08/2 "Innovatív tehetséggondozás Marcaliban és kistérségében" című pályázat támogatásával valósult meg. Képek!

Iskolai hírekTanulmányi versenyekHirdetésekRendezvényekHonismereti vetélkedő Korábban


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán