2011. március 29.

Noszlopy Iskola a Mesepark Oviban ...

Hétfőn délután a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tartott bemutatót és tájékoztatót a Mesepark Óvodában. A program első részében a Noszlopy Iskola néptáncosai mutatták meg, hogy mit tanultak az elmúlt években, majd meg is táncoltatták az ovisokat és szüleiket is. Ezt követően a festészet tanszak "dolgoztatta" meg a kicsiket. A program zárásaként, a Szülői Fórumon, Szilágyi István Igazgató Úr tartott tájékoztatót az érdeklődőknek arról, hogy a Noszlopy Iskolába beiratkozott tanulók milyen széles kínálatból válogathatnak a nyolc év során. Az elmondottak alátámasztásaként a szülők megtekintették az iskoláról készített filmet. A programsorozat ma 16.00-kor folytatódik a Bóbita Óvodában. További képek!

2011. március 25.

M E G H Í V Ó

A marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola igazgatója - a pedagógusok nevében is - tisztelettel meghívja a leendő első osztályosokat, illetve szüleiket a következő programokra:

Mesepark Óvodában: 03. 28-án 16 óra: Művészeti Iskola bemutatkozása 16.30 Szülői Fórum
Bóbita Óvodában: 03. 29-én 16 óra: Művészeti Iskola bemutatkozása 16.30: Szülői Fórum
Tündérliget Óvodában: 03.30-án 16 óra: Művészeti Iskola bemutatkozása 16.30 Szülői Fórum Gombácska Óvodában: 03.31-én 16 óra:Művészeti Iskola bemutatkozása 16.30 Szülői Fórum.

Kedves Gyerekek!

Játékos programokkal várunk Benneteket
2011. április 6-án 13.30 órakor
a marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tornatermében
(váltócipőt hozzatok)!

Nyílt napra várjuk az érdeklődő kedves Szülőket és gyermekeiket!
2011. április 7-én és április 8-án! Program!

Iskolavezetőség


2011. március 25.

A KIHÍVÁS NAPJA

A KIHÍVÁS NAPJA
szabadidős programok 2011. május 25. /szerda délután 13.00-16.00-ig/
Mozdulj el végre a számítógép elől! Hozd a bringád, fürdőgatyád-/ruhád, fel a "nyúlcipőkkel", a labdáról meg ne feledkezz és MINDENT BELE! További részletek!

2011. március 18.

Kenguru matematika verseny ...

A Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány, a Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar, a Bolyai János Matematikai Társulat, és a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium e tanévben is megrendezte Magyarországon, a Kangourou sans Frontieres nemzetközi alapítvány által koordinált Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyt. A Noszlopy Iskola alsós tanulói közül 12 másodikos, 21 harmadik és 23 negyedik osztályos tanuló vett részt a matematikát népszerűsítő megmérettetésen. A verseny a TÁMOP 3.4.3 - Innovatív iskolai tehetséggondozás Marcaliban és kistérségében című pályázat támogatásával valósult meg. További képek!

2011. március 11.

Nemzeti Ünnep

Március 15-i ünnepséget tartottunk tegnap iskolánkban. A színvonalas, ehhez a jeles naphoz igazán méltó megemlékezésen közreműködtek a 6.a és a 6.c osztály tanulói, iskolánk énekkara és a Lippentős tánccsoport. Felkészítőik Bresztovszky Miklósné, Vizvári Józsefné, Gazdag Edina, Takács Gábor és a kórusvezető: Kiss Beáta voltak. A műsor után a diákönkormányzat képviselői megkoszorúzták iskolánk névadójának, Noszlopy Gáspárnak a szobrát. Iskolánk minden tanulója és pedagógusa egy nagyon szép ünnepségen vehetett rész. További képek!

2011. március 10.

Ülésezett az Igazgatótanács

2011. március 8-án ülést tartott a Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatótanácsa. A 10 fős testület megtárgyalta a fél éve új struktúrában működő integrált intézmény munkájának tapasztalatait. Megállapította, hogy az intézményegységek az új szervezeti rendszerben eredményesen működtek. Javult az intézményegységek közötti koordináció és a kommunikáció. A törvényes és szakszerű működés kereteinek kimunkálásában a helyettes főigazgató irányításával az intézményegység-vezetők, egyes munkacsoportok és a nevelőtestületek egyaránt aktívan közreműködtek. A működés szempontjából alapvető dokumentumok elkészültek. Döntöttek arról, hogy a még elkészítendő, illetve korrekcióra szoruló dokumentumokat, szabályzatokat a tanév végéig elkészítik.

Az Igazgatótanács tájékoztatást kapott a 2011. évi költségvetés koncepciója kialakításának folyamatáról, illetve megismerte az intézményi költségvetési főbb keretszámait. Tényként állapította meg, hogy a fenntartó anyagi lehetőségeinek szűkülése miatt az intézményegységek 2011-ben a korábbi évekénél kevesebbet költhetnek a nem kötelező feladataik megvalósítására, személyi kiadásokra.

A testület döntött a Városi Zeneiskola igazgatói pályázatának kiírásáról. Végezetül pedig tájékoztatást kapott arról, hogy a Városi Önkormányzat Képviselőtestülete határozott a főigazgatói állás meghirdetéséről. A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes honlapján, illetve az Oktatási és Kulturális Közlönyben teszik közzé.

Kiss Lajos helyettes főigazgató
az Igazgatótanács elnöke


2011. március 09.

"TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ"

A TÁMOP-3.2.4-09/1 "Tudásdepó-Expressz" pályázat keretében egymillió forint értékű eszközbeszerzésre nyílt lehetőségünk. 7 db PC-t, egy laptopot és egy nyomtatót vásároltunk az iskolai könyvtár számára.

Az eszközbeszerzéssel színvonalasabb könyvtári szolgáltatást nyújthatunk. Lehetőséget ad az információs műveltség kialakítására tanórai vagy tanfolyami keretben. Napjainkban a diákok olyan világban élnek és tanulnak, amelyben nagy mennyiségű és változatos formájú információs forráshoz juthatnak hozzá. Az oktatással szembeni társadalmi elvárások ezért is változtak az utóbbi időben úgy, hogy már nem elég az ismeretek tantárgyankénti közvetítése. Meg kell tanítani eligazodni tanulóinkat az információk világában. Az iskolai kompetenciafejlesztés egyik területe a digitális kompetenciafejlesztés.

A digitális kompetenciafejlesztés olyan képességek kialakítását jelenti, melynek segítségével a tanuló felismeri információs szükségletét, képes eligazodni a különböző információforrások között, kiválasztani a számára legmegfelelőbbet, megtalálni a szükséges információt és hatékonyan felhasználni. A digitális kompetenciafejlesztésben az iskolai könyvtárnak kulcsszerepe van.

A könyvtár messze többet jelent ma már, mint egy könyvekkel teli helyiség, sokkal inkább egy technikailag gazdagon felszerelt tanulási környezet, mely biztosítja az információhoz való hozzájutást. Az eszközfejlesztéssel lehetőségünk van digitális és információkeresési készségeket fejlesztő programok szervezésére. Az első ilyen programunk egy 2 x 25 órás tanfolyam, mely heti 5 órában 5 héten keresztül valósul meg. A résztvevő tanulók száma: 15-15 fő csoportonként.

A tanfolyamok mellett a számítógépek használatát a könyvtárhasználati órák, a szaktárgyi órák, a kiscsoportos és egyéni fejlesztő foglalkozások és természetesen a szabadidős tevékenységekbe is beépítjük. Az információs műveltség az egész életen át tartó tanulás kulcsa. Bízunk benne, hogy a digitális kompetencia fejlesztésével tanulóink olyan információs műveltséghez jutnak, mely műveltség birtokában képessé válnak arra, hogy folyamatosan megújítsák tudásukat, fejlesszék képességeiket, tájékozódni, művelődni, szórakozni tudjanak, sikeres emberekké váljanak.


2011. március 07.

Egészségnevelés a Noszlopyban nemcsak elméletben

Egészségmegőrző programot szerveztek a 3. c osztályos tanító nénik pénteken délután. Amit eddig elméletben tanultak a gyerekek, azt gyakorlatban tesztelték a szülőkkel. A 25 fős osztályból 23 tanuló szülei jöttek el, hogy gyermekeikkel közösen, játékosan ismereteiket bővítsék. Egészséges és korszerű ételeket kóstolhattak, melyeket majd otthon közösen elkészítve egészségesebben étkezhetnek. Megtanultuk a vércukor és vérnyomásmérést, megbeszéltük a testsúly és az életmód összefüggését. A vidám, jó hangulatú délutánról beszéljenek a képek. A tanító nénik (Pásztor Lászlóné, Kissné Takács Ildikó) és a gyerkőcök köszönik a szülők érdeklődő együttműködését. Külön köszönet Darvas Adrienn iskolai védőnőnek, Sutina Zsuzsanna és Gazda Judit szülőknek, akik a gyakorlati mérésekben segítettek. További képek!

2011. március 07.

Birkózó verseny ...

Újabb ragyogó hangulatú egyéni birkózó, és grund csapatverseny zajlott le ezúttal a Noszlopy iskola tornatermében péntek délután. Közel 50 alsó tagozatos tanuló mérte össze erejét és tudását. A Marcali VSZSE rendezésében bonyolódott le a verseny, a 3.2.11. sportpályázat keretein belül. Ismét rengeteg kisgyerek részesült különböző elismerésben, jutalmazásban. Egyéni győztesek súlycsoportonként: Vargyas György, Tóth Gábor, Dudás Gábor, Vajai Robin, Tóth Gergő, Marton Márk / mind Noszlopy isk. / Nagy Sándor / Fonyód /. Csapatverseny végeredménye: 1. Fonyód Ált. Isk. 2. Noszlopy I. / 3. c osztály/ 3. Noszlopy II. / 2.b osztály/ További képek!

2011. március 07.
Kiválóan szerepeltek a noszlopys diákok a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen

2011. március 5-én került sor a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójának eredményhirdetésére Kaposváron a Városháza dísztermében. A Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolából 9 tanulót és egy felkészítő pedagógust hívtak meg a jeles eseményre. A megyei versenyben diákjaink kimagasló eredményt értek el. Szarka Álmos az ötödikesek, Horváth Fanni pedig a hatodik évfolyamosok versenyén megyei első helyezést ért el. (felkészítő tanár: Kissné Ható Beatrix). Negyedik helyezett lett Soós Ádám a negyedikesek közt (felkészítője: Dr. Szabó Gyuláné) és Nyakas Péter a nyolcadikosok mezőnyében. (felkészítő: Kissné Ható Beatrix). Hatodik helyezett lett Kollár Martina 5. osztályos tanuló (felkészítő: Kissné Ható Beatrix), hetedik helyezést ért el Horváth Erik Szilveszter a hetedik évfolyamosok kategóriájában. (felkészítő: Fülöp Beáta).

A csapatversenyben mind az ötödik, mind a hatodik osztályosoknál a Noszlopy iskola csapata végzett az első helyen. Tagjai: 5. osztály: Szarka Álmos, Kollár Martina, Bácsics Regina (mindhárman Kissné Ható Beatrix tanítványai) 6. osztály: Horváth Fanni, Vida Edvárd Patrik, Zsobrák Viktor (a fiúk felkészítő tanára: Schuller Tibor).

Díjazták a pedagógusokat is. A megye legeredményesebb felkészítő tanára szintén a Noszlopyból került ki: Kissné Ható Beatrix tanárnő. A rendező iskolák első helyezést elért tanulói, így Szarka Álmos és Horváth Fanni egy-egy különdíjat is átvehettek. Gratulálunk ehhez a gyönyörű eredményhez és további sok sikert kívánunk! Képek: Horváth Kózsef és Biczó Melinda. További képek!


2011. március 03.

Nógrádi Gábor a Noszyban ...

A program a TÁMOP-3.2.4-09/1 "Tudásdepó-Expressz" pályázat keretében valósult meg, egyike a pályázat olvasásfejlesztő tevékenységeinek. Tanulóink szívesen olvassák Nógrádi Gábor könyveit, sokan vásároltak már az író dedikált könyveiből. Alsó tagozatban "kötelező olvasmányként" dolgozták fel a Pete Pitét. Az idei tanév "Olvasás hetén" az ő könyveit kellett a versenyre elolvasni. A "Segítség, ember!" és a "Hogyan neveljük…?" humoros írásai prózamondó versenyre készülők kedvenc darabjai. Öröm számunkra, hogy találkozhattunk azzal az íróval, akit az írásai, könyvei révén már szinte személyes ismerősünknek érzünk. További képek!

2011. március 01.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

A Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolából 9 tanulót hívtak meg a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójának eredményhirdetésére, ahol a egyes évfolyamokon legjobb helyezéseket elért diákok (egyéniben az első 10) és csapatok vehetnek részt. Az ünnepségre március 5-én kerül sor Kaposváron a polgármesteri hivatal dísztermében.

A következő tanulók várják nagy izgalommal ezt a szombati napot: Soós Ádám 4.osztály Bácsics Regina 5.osztály Kollár Martina 5. osztály Szarka Álmos 5. osztály Horváth Fanni 6. osztály Vida Edvárd Patrik 6. osztály Zsobrák Viktor 6. osztály Horváth Erik Sziveszter 7. osztály Nyakas Péter 8. osztály A díjazott felkészítő tanárok közé Kissné Ható Beatrix kapott meghívást.


Iskolai hírekTanulmányi versenyekHirdetésekRendezvényekHonismereti vetélkedő Korábban


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán