Intézményvezetői pályázat vezetői programok

Patkó Imre
Tamasián Péter


Intézményvezetői pályázati kiírás

Bővebben itt olvashat a pályázatról.


Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Kedves Tanuló!

A 177/2021 (IV.15.) Korm. rendelet értelmében 2021. május 10-től (hétfő) az általános és a művészeti iskola rendes munkarendben működik tovább a tanév hátralévő időszakában.

A fenti döntés alapján a felső tagozaton és a művészeti iskolában 2021. május 07-én (pénteken) még tantermen kívüli digitális munkarend szerinti online órákon folyik az oktatás, viszont 2021. május 10-én (hétfőn) 7:45-kor a gyerekeknek már személyesen kell megjelenniük az iskolában az órarend szerinti felszerelésükkel és a távoktatásban papíralapon kiadott házi feladatokkal együtt.

Május 10-én az alsóban visszaáll az április 19. előtti órarend és az egésznapos iskola, így a délutáni foglalkozások minden tanuló számára kötelező.

Május 10-től ismételten érvénybe lépnek a 2021. március 08. előtti egészségügyi védelmi intézkedések.

A fenti levél tartalmát az iskolai honlapon is közzétesszük.

Üdvözlettel: Patkó Imre megbízott igazgató


Rendkívüli felvételi eljárást hirdet a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

Kezdetét vette a rendkívüli felvételi eljárás. Ennek keretében azok a tanulók is felvételt nyerhetnek valamely középfokú oktatási intézménybe, akiknek ez a normál felvételi eljárásban valamilyen oknál fogva nem sikerült. A rendkívüli felvételi eljárásról tudni kell, hogy a tanulóknak egyénileg kell intézniük a jelentkezést, mert ilyenkor az már nem központilag történik. Fontos, hogy a tanköteles tanulóknak kötelező az iskolaválasztás abban az esetben is, ha sikertelen volt a felvételi vizsgájuk.

Iskolánkban a 2021/2022-es tanévre a fel nem vett tanulóknak is maradt még esélyük, ugyanis lehetőségünk van a rendkívüli felvételi eljárás keretében tanulók felvételére a következő tagozatokra:

0040- Általános gimnáziumi oktatás
0041- Emelt szintű oktatás német nyelv tantárgyból

Akik szeretnék, hogy gyermekük a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumban tanuljon tovább a fent megjelölt valamely tagozaton, azok a rendkívüli felvételi eljárás során 2021. május 21-ig e-mailben tudnak jelentkezni az titkarsag@berzenyimarcali.hu címen vagy a 06/85 510-643-as telefonszámon. A jelentkezéskor kérjük a következőket vegyék figyelembe:

 • csak az adott tagozatra tudnak jelentkezni,
 • szükséges a központi írásbeli eredménye,

További bármilyen kérdés esetén, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal!

 

Telefonszám: 06/85 510-643
E-mail cím: titkarsag@berzsenyimarcali.hu

Kőrösi András s.k.
intézményvezetőTisztelt Szülő/Gondviselő!

A 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet alapján 2021. április 19-től az alsó tagozatos tanulók oktatása jelenléti rendszerben történik. Ezzel kapcsolatban az alábbi tudnivalókról szeretném Önt tájékoztatni.

 • Az iskola épületében, a tanórákon is és az udvaron kötelező a maszk viselése!
 • A tanulócsoportokat lehetőségeink szerint elkülönítjük egymástól.
 • Az udvaron a gyerekek csak a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak, játszhatnak.
 • Testnevelés órákon a tanulók az udvaron tartózkodnak.
 • Átalakítjuk az órarendet úgy, hogy az összes tantárgyi óra délelőttre kerüljön.
 • Délután napközit biztosítunk a gyerekek számára, amire a szülői igényt fel fogjuk mérni. A szülőnek lehetőséget adunk arra, hogy gyermekét hazavihesse ebéd után vagy az órarend függvényében az utolsó óra után. Ebben az esetben a gondviselőnek kell a gyermek felkészülését biztosítani a következő tanítási napra.
 • Ha a szülő úgy dönt, hogy a vírushelyzet miatt gyermekét nem engedi iskolába, akkor arról előzetes írásbeli kérelmet kell benyújtani a KRÉTA felületén az osztályfőnöknek és az igazgatónak címzett levél formájában. A kérelemre vonatkozó engedélyező döntést a KRÉTA rendszerén keresztül fogjuk kiküldeni. A kérelem nélküli hiányzásokat a szokásos módon kell a szülőnek igazolnia.

Egymás védelme érdekében kérem, különösen figyeljünk arra, hogy csak egészséges gyermek jöjjön az iskolába!

Együttműködő segítségét előre is köszönöm!

                                                                                       Patkó Imre

                                                                                    megbízott igazgató


TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Beiskolázási körzet
Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

 „A Noszlopy Gáspár Általános Iskolába (8700 Marcali, Széchenyi u. 60.), valamint a művészeti iskola képzéseire és a zeneiskolai oktatásra történő beiratkozást személyesen a fenti két napon (2021. április 15-én és 2021. április 16-án) az általános ügyintézési időszakban (8:00 - 16:00 óra között) lehet megtenni az iskola titkárságán (8700 Marcali, Széchenyi u. 60.). Az épületben adott időszakban csak egy gondviselő tartózkodhat, a többi szülőnek az udvaron kell várakoznia egymástól megtartva a 1,5 méteres biztonsági távolságot. Az ügyintézés érkezési sorrendben történik. A szülőnek az épületbe lépéskor először a lázmérésen, majd a kézfertőtlenítésen kell átesnie és csak ezt követően léphet a titkársági helyiségbe. Az iskola egész területén az orrot és a szájat eltakaró védőmaszk használata kötelező!

A személyes beiratkozásnál az alábbi iratokat kérjük bemutatni:

 • minden beiratkozó esetében szükséges bemutatni
  • a tanuló nevére kiállított személyi igazolványt,
  • a gyermek nevére szóló lakcímkártyát,
  • a tanuló TAJ kártyáját,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
  • diákigazolvány igénylő lapot (kormányhivatalban lehet igényelni),
 • Ha gyermeke rendelkezik az alábbi dokumentumokkal, akkor
  • a sajátos nevelési igényről (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségről (BTMN) igazoló szakértő és szakvéleményeket,
  • a gyermekvédelmi kedvezményről és a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozatokat,
  • a gyermek törvényes képviseletének jogáról rendelkező bírósági vagy gyámhivatali döntések másolatát,
  • a beiratkozó tanuló tartós betegségéről szóló orvosi igazolást,
  • a nagycsaládos helyzetről rendelkező határozatot.

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben a gyermekét online kívánja beíratni, akkor a felületre kizárólag a lakcímkártyát kell feltölteni, annak is csak azt az oldalát (fotóként, pdf formátumban), amelyen a lakcím, illetve a tartózkodási hely adatai találhatók. A lakcímkártyát, valamint a többi kötelező igazolványt, dokumentumot elegendő 2021. szeptember elsejéig bemutatni személyesen az általános iskolában.

Kérem Önöket a fentiekben leírt egészségügyi szabályok betartására, valamint a megnevezett dokumentumok bemutatására a biztonságos, gyors és szakszerű beiratkozás érdekében!
Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!
                                                                         Patkó Imre megbízott igazgató”

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Siófoki Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.
Meghívás katolikus hit- és erkölcstanra


Marcali Református Egyházközség tájékoztató anyaga


Hit Gyülekezete tájékoztató anyagai

A Hit Gyülekezete tájékoztatója
A Hit Gyülekezete tanterve
Szülői nyilatkozat
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának honlapja: www.hiteserkolcstan.hu
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Facebook oldala (https://www.facebook.com/hiteserkolcstan)
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Instagram oldala (https://www.instagram.com/hiteserkolcstan/)


2021. március 30.

Anyanyelvi tanulmányi versenyeredmények

2021. január 15-én rendeztük a Noszlopy iskolában a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia által szervezett Nyelvész anyanyelvi tanulmányi verseny iskolai fordulóját.
Az iskolai fordulón 3–8. osztályig összesen 24 tanuló mérettette meg tudását.

A legjobbak kivívták részvételüket a megyei fordulóra.
Február 26-án az alábbi tanulók vehettek részt a megyei versenyen:

Bozsek Bendegúz 3.a (Felk.: Kiss Csabáné)
Csizmadia Fanni 3.c   (Felk.: Kocza Anita)
Moldvai Marcell 3.b   (Felk.: Kuruczné Gazdag Erika)      
Bocskai Sára 4.c         (Felk.: Igaz Ferencné)
Weinhardt Anna 4.c   (Felk.: Igaz Ferencné)

Zsirai Nóra 5.b           (Felk.: Kovácsné Horváth Zsuzsanna)
Magyar Zsombor 6.b (Felk.: Mánfayné Nyakas Andrea)
Mihálovics Hanna 6.b (Felk.: Mánfayné Nyakas Andrea)
Bognár Emese 7.c      (Felk.: Bőle Ágnes)
Bohár Zsófia 7.c         (Felk.: Bőle Ágnes)
Juhász Helka 7.b        (Felk.: Kovácsné Horváth Zsuzsanna)
Kovács Dániel 7.c      (Felk.: Bőle Ágnes)
Lőrincz Bence Béla 7.c (Felk.: Bőle Ágnes)

Közülük Bohár Zsófia 7. c osztályos tanuló megyei V. helyezést ért el.

Gratulálunk a résztvevőknek és a felkészítő pedagógusoknak!

A XXIV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai fordulóját február 24-25-én szerveztük iskolánkban.
A versenyre az 5–8. korosztály 26 tanulója nevezett be.

Az iskolai forduló eredményei alapján a megyei fordulóra két tanulónk jutott tovább:

Bognár Emese 7.c (Felk.: Bőle Ágnes) és
Spilák Vivien 8.b (Felk.: Mánfayné Nyakas Andrea)

A 2. fordulóra április 15-én kerül sor.

Gratulálunk a résztvevőknek és a felkészítő pedagógusoknak!


2021. március 3.

Farsang a Noszlopy iskolában

Február utolsó hetében szerveztük meg az alsó és a felső tagozaton a farsangi napunkat, ahol a gyerekek maskarába öltöztek, és vidám napot töltöttek el együtt. A február 22-i héten tombolát és sulilottót árultunk, így apró ajándékokkal tudtuk a gyerekeket meglepni. Az alsó tagozaton jutalmaztuk azokat a gyerekeket, akik az osztályukban a legötletesebb, legszebb jelmezbe öltöztek, felső tagozaton pedig az az osztály kapott ajándékot, ahol a legtöbb tanuló öltözött farsangi jelmezbe egy osztályon belül. Sajnos ebben a tanévben a szokásos farsangi hétvégénk, a közös tánc, szórakozás elmaradt, de ezen a napon, délutánon, még ha osztályszinten is, de a jókedvé volt a főszerep.
Képek itt érhetőek el.


2020. december 18.

Ünnepre hangolódás a Noszlopy iskola alsó tagozatán

Iskolánk alsó tagozatán ünnepi díszbe öltöztették a tanítók és a gyerekek az osztálytermeket, folyosókat, falfelületeket. Az ünnep közeledtével a karácsonyi díszítés láttán átadtuk magunkat az ünnepnek, az ünnepvárás varázslatának.
Ezekkel a fotókkal kívánunk áldott, békés karácsonyi ünnepeket!


2020. december 15.

Kalmár László Matematika Verseny eredmények

A járványügyi helyzetre való tekintettel a TIT-Kalmár László Országos Matematika Verseny szeptember 25-re hirdette meg a korábban, tavasszal elmaradt megyei fordulóját. A megyei versenyen mindenki abban a korosztályban vett részt, amire márciusban jelentkezett. A versenyzőknek a feladatokat megadott időintervallumon belül kellett kidolgozniuk, és beküldeniük a versenybizottsághoz. A megyei forduló eredményhirdetésén a következő eredmények születtek:

7. évfolyamon           (6. évfolyamot írtak)

2. helyezett Bohár Zsófia    

3. helyezett Bohár Bálint

4. helyezett Bohár Marcell

7. évfolyamon           (7. évfolyamot írt)

4. helyezett Rózsa Dorka    

A 7. évfolyam felkészítő pedagógusa: Kissné Ható Beatrix

8. évfolyamon            (7. évfolyamot írtak)

1. helyezett Tóth Fedóra     

3. helyezett Bogyó Gergő    

3. helyezett Lengyel Petra  

A 8. évfolyam felkészítő pedagógusa: Bohár Zsófia,
a tantárgyat tanító tanára: Kissné Ható Beatrix

Gratulálunk a diákoknak és a felkészítő pedagógusoknak!


2020. december 14.

Noszlopys sikerek az Országos Bolyai Matematika Csapatversenyen

Örömmel számolunk be a legfrissebb Bolyais versenyeredményekről. A 2020/2021. tanévben a Bolyai Matematika Csapatversenyt az egész ország, valamint Kovászna, Hargita, Bihar és Kolozs megye területére hirdették meg, 3-8. osztályos tanulók évfolyamonkénti 3-4 fős csapatainak részére.

A verseny célja, hogy a diákok közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat, fejlesszék logikus gondolkodásukat, átélve az együttgondolkodás örömét, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

Az idei tanévben a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói képviselték a megyét a Bolyai Matematika Csapatverseny Országos Döntőjén 3. osztályos kategóriában.

Eredmények:

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
3. osztály „Szélvészek” nevű csapata
országos 16. hely
Csapattagok: Czuppon Lili, Csizmadia Fanni, Bozsek Bendegúz, Detrich Viktor
Felkészítők: Pappné Kocsis Mónika, Tamás Henrietta

Ez a szép eredmény a diákokat, a szülőket és a felkészítő tanárukat egyaránt méltán tölti el büszkeséggel, és ad új erőt a következő versenyekhez.


2020. december 8.

Mikulás a Noszlopyban

Hosszú várakozást követően december 8-án megérkezett iskolánkba a Mikulás. Ezen a napon a 8. évfolyamos diákok a Mikulást kísérve tánccal, zenével és apró ajándékkal lepték meg társaikat. Az alsó tagozatosok beöltözhettek krampusznak, angyalnak, rénszarvasnak, a bátrabbak énekeltek, táncoltak is a Mikulásnak.
További képek itt érhetőek el.


2020. december 4.

Ünnepvárás a Noszlopy iskolában

A megváltozott körülmények között szükség van arra, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzünk az ünnepvárásra, az ünnepi előkészületekre. Iskolánkban régóta elterjedt szokás, hogy a karácsonyfa állítás mellett Jézus születését, a pásztorok és a három királyok látogatását ábrázoló, kis figurákkal berendezett betlehemet készítünk. A jelenet szereplői a kisded Jézus, anyja Mária és Szent József, valamint az őket elsőként felkereső pásztorok, akik Lukács evangéliumában leírtak szerint az emberek közül elsőként láthatták Krisztust.
A betlehem építése során természetes anyagokat használtunk, örökzöldet, mohát, fát, köveket, a figurák kukoricacsuhéból készültek. A tervezés és megvalósítás Nadrai Beáta tanárnő munkája, segítői a művészeti iskola festészet tanszakának alapfok 5. és 6. évfolyamára járó tanulói voltak.
A Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium jóvoltából idén két fenyőfát kapott iskolánk, melyek december 4-én megérkeztek és már feldíszítve várják a Mikulást. Köszönjük a felajánlást!
További képek itt érhetőek el.


2020. december 3..

Bolyai Anyanyelvi és Matematika Csapatverseny eredmények

2020. november 6-án pénteken bonyolítottuk le iskolánkban a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei/körzeti fordulóját, ahova 5 alsó tagozatos és 8 felső tagozatos csapat nevezett be. Az eredményhirdetésre 2020. november 17-én kedden kerül sor, ahol az alábbi eredmények születettek:

3. évfolyamon:

3. helyezést ért el:
Czuppon Lili
Csizmadia Fanni
Erdődi-Bauer Flóra Jázmin
Felkészítő pedagógus: Kocza Anita

6. helyezést ért el:
Bozsek Bendegúz
Katona Kincső
Zsók László
Felkészítő pedagógus: Kiss Csabáné

7. évfolyamon:

2. helyezést ért el:
Bognár Emese
Bohár Zsófia
Kovács Dániel
Lőrincz Bence Béla
Felkészítő pedagógus: Bőle Ágnes

8. évfolyamon:

4. helyezést ért el:
Gulyás Vivien
Lengyel Petra
Tomisa Sára
Tóth Fedóra
Bogyó Gergő
Felkészítő pedagógus: Horváth Gabriella


Megyei fordulón készült képek itt érhetőek el.

November 13-án a matematika kapott főszerepet az iskolában, hiszen ekkor zajlott a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulója. Iskolánkból 10 csapat nevezett a versenyre. A megyei/körzeti forduló eredményhirdetésére november 24-én került sor, ahol a következő eredmények születtek:

3. évfolyamon:

1. helyezést ért el, ezzel országos döntőbe jutott:
Csizmadia Fanni
Czuppon Lili
Bozsek Bendegúz
Detrich Viktor
Felkészítő pedagógus: Pappné Kocsis Mónika, Tamás Henrietta

4. évfolyamon:

3. helyezést ért el:
Tóth Flóra
Bogdán Rómeó
Bogyó Hanna Liza
Marci Gergely György
Felkészítő pedagógus: Guzsvineczné Darázs Andrea

4. helyezést ért el:
Weinhardt Anna
Kovács Áron
Bocskai Sára
Rigó Zsombor
Felkészítő pedagógus: Tóth Róbert


5. évfolyamon:

5. helyezést ért el:
Molnár Annabell
Zsirai Nóra
Vörös Gréta
Felkészítő pedagógus: Nagyné Gájer Orsolya

7. évfolyamon:

6. helyezést ért el:
Bohár Zsófia
Bohár Marcell
Bohár Bálint
Juhász Helka
Felkészítő pedagógus: Kissné Ható Beatrix

8. évfolyamon:

5. helyezést ért el:
Tóth Fedóra
Lengyel Petra
Bogyó Gergő
Kósi Dominik
Felkészítő pedagógus: Kissné Ható Beatrix


Megyei fordulón készült képek itt érhetőek el.


2020. szeptember 1.

Tanévnyitó a Noszlopy iskolában


„Együtt lenni, sok jót tenni, messze menni, segít majd az iskola!”
2020. szeptember 1-jén 8 órakor a tanévnyitó ünnepséggel megkezdődött a 2020/2021-es tanév a Noszlopy iskolában. A rendkívüli járványügyi helyzetre tekintettel és a változékony időjárást is figyelembe véve a hivatalos megnyitó műsoron az elsős évfolyamos tanulók és kísérőik vehetett részt, a felsőbb évfolyamos tanulókat az ünnepséget követően a hangosbemondón keresztül köszöntötte Patkó Imre intézményvezető úr.
A tanévnyitó műsor keretében a színjáték tanszakos növendékek egy rövid műsorral kedveskedtek az elsősöknek, és verset mondtak az első osztályos gyerekek is. A diákok megkapták az iskola ajándékát, továbbá Dr. Zergényi Péter doktor úr közbenjárásával a Golden Link Kft jóvoltából további meglepetésben is részesültek. A vidám hangulatú évnyitó után az iskola kijelölt helyiségeibe kísérhették a szülők gyermekeiket, ahol a tanítók rövid tájékoztatást adtak a legfontosabb tudnivalókról.
Az iskoladal dallamaira vették birtokba osztálytermeiket az elsős kisdiákok. Becsengettek, megkezdődött az új tanév.
További képek itt érhetőek el.


Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2020-2021-es tanérvre vonatkozó munakterve

Bizonyítvány másodlat igénylésével kapcsolatos tudnivalók

Comenius 

Tovább a projekt oldalára!


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán