Boldogságprogram

Iskolánk, a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapművészeti Iskola a 2018/2019- es tanévben sikeresen pályázott a Boldogiskola címre. Intézményünk Pedagógiai Programjának mentálhigiéniás programja kibővült a hatékony személyiségfejlesztéssel. Alsós munkaközösségünk bekapcsolódott a Boldogságprogramba, mely a Jobb Veled a Világ Alapítvány kezdeményezésére született. A gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével, olyan technikákat sajátítanak el, amelyek megerősítik önbizalmukat, önbecsülésüket. Fejlődik empátiás készségük, így toleránsabbá válnak társaikkal szemben. Oldja a stresszt, ezért csökkenti a szorongást, könnyebben néznek szembe a kihívásokkal.
,,Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlati fokról-fokra kibontakoztassák a derűt és az életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátrabban járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré váljanak.” (Prof. Dr. Bagdy Emőke)
Célunk, hogy a Boldogságprogram fővédnökének gondolatait kövessük a munkánk során. A teljes Boldogságprogram tíz egymásra épülő témából áll, amelyek fokozatosan ismertetik meg a boldogság összetevőit, feltételeit.

A témakörök sorrendben:

  1. Boldogságfokozó hála
  2. Optimizmus gyakorlása
  3. Kapcsolatok ápolása
  4. Boldogító jócselekedetek
  5. Célok kitűzése és elérése
  6. Megküzdési stratégiák
  7. Apró örömök élvezete
  8. Megbocsátás
  9. Testmozgás
  10. Fenntartható boldogság

A témák feldolgozására havi egy alkalommal szabadidős tevékenységek keretében kerül sor az alsós osztályokban. A foglalkozásokon elvégzett munkákról havonta tudósítunk iskolánk és a Jobb Veled a Világ Alapítvány honlapján.

Boldogságfokozó hála
Szeptemberi galéria

Október hónap témája: Az optimizmus gyakorlása

,,Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót. Hogy örülni tudunk. És attól, hogy holnap is lesz egy nap. Lehet, hogy még jobb, mint a mai."
Janikovszky Éva

November hónap témája: Kapcsolatok ápolása

Ebben a hónapban a gyermekek figyelmét az őket körülvevő emberekre irányítottuk. Körbejártuk a barátságokat és a családi kapcsolatokat. Felhívtuk a figyelmüket, hogy a társas kapcsolatok folyamatos törődésre, ápolásra szorulnak. A kapcsolatok tudatos ápolása nagyon fontos, mivel a társak segítenek, ha nehéz időszakot élünk meg. Már az is segítség, ha van kinek elmondani a gondjaikat. A szeretet érzését is a társas kapcsolatokban élhetjük meg.

December hónap témája: Boldogító jócselekedetek

Szeretnénk gyermekeinket kiskorunktól arra nevelni, hogy kedvesek, nagylelkűek és segítőkészek legyenek. A jó cselekedetek, a segítségnyújtás ugyanis boldogabbá teszi az embereket.

Január hónap témája: Célok kitűzése és elérése

Felhívtuk a gyermekek figyelmét arra, hogy akkor lehetnek igazán boldogok, ha olyan dolgokra törekednek, amik számukra fontosak. Hangsúlyoztuk, hogy a célok eléréséhez együtt kell működniük tanítóikkal, szüleikkel, barátaikkal és intézményünk partnereivel. Az ésszerű célok kitűzése segíti őket abban, hogy megtanulják beosztani az idejüket.

Február hónap témája: Megküzdési stratégiák

Ebben a hónapban a megküzdéssel, a kihívásokkal, a problémákkal, a konfliktusokkal, a kudarcokkal való szembenézéssel foglalkoztunk. Szó volt a tanulókra törő rossz érzésekről, indulatokról, szomorúságok okairól. A diákoknak is vannak nehézségeik, kudarc nélkül nem élhetnek. Igyekeztünk tudatosítani a tanulókban, hogy a legtöbb esetben lehetőség van mindezzel szembenézni és sikeresen megküzdeni.

Március hónap témája: Apró örömök élvezete

Tanulóink megkeresték a hétköznapokban rejlő apró örömforrásokat. Felhívtuk figyelmüket, hogy mindenben találhatnak apró örömöt, amit tesznek, akármilyen fárasztó és egyhangú is. Ne akkor értékeljenek valamit, amikor már elveszítették.

Április hónap témája: Megbocsátás gyakorlása

Ebben a hónapban az egyik legnehezebb témát, a megbocsátást dolgoztuk fel. A megbocsátást nem csak önmagunkért tesszük, hanem a bennünket megbántó emberekért is. Szerettük volna, ha sikerül tudatosítani tanulóinkban, hogy a veszekedés, a gyűlölködés, az indulatos viselkedés rontja mentális egészségünket. Sok emberben depressziót vált ki. Azok az emberek, akik tudnak megbocsátani, ők boldogabb és egészségesebb emberekké válnak.

 


Határtalanul! pályázat

Bizonyítvány másodlat igénylésével kapcsolatos tudnivalók

Comenius 

Tovább a projekt oldalára!


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán