Boldogságprogram

Iskolánk, a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapművészeti Iskola a 2018/2019- es tanévben sikeresen pályázott a Boldogiskola címre. Intézményünk Pedagógiai Programjának mentálhigiéniás programja kibővült a hatékony személyiségfejlesztéssel. Alsós munkaközösségünk bekapcsolódott a Boldogságprogramba, mely a Jobb Veled a Világ Alapítvány kezdeményezésére született. A gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével, olyan technikákat sajátítanak el, amelyek megerősítik önbizalmukat, önbecsülésüket. Fejlődik empátiás készségük, így toleránsabbá válnak társaikkal szemben. Oldja a stresszt, ezért csökkenti a szorongást, könnyebben néznek szembe a kihívásokkal.
,,Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlati fokról-fokra kibontakoztassák a derűt és az életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátrabban járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré váljanak.” (Prof. Dr. Bagdy Emőke)
Célunk, hogy a Boldogságprogram fővédnökének gondolatait kövessük a munkánk során. A teljes Boldogságprogram tíz egymásra épülő témából áll, amelyek fokozatosan ismertetik meg a boldogság összetevőit, feltételeit.

A témakörök sorrendben:

  1. Boldogságfokozó hála
  2. Optimizmus gyakorlása
  3. Kapcsolatok ápolása
  4. Boldogító jócselekedetek
  5. Célok kitűzése és elérése
  6. Megküzdési stratégiák
  7. Apró örömök élvezete
  8. Megbocsátás
  9. Testmozgás
  10. Fenntartható boldogság

A témák feldolgozására havi egy alkalommal szabadidős tevékenységek keretében kerül sor az alsós osztályokban. A foglalkozásokon elvégzett munkákról havonta tudósítunk iskolánk és a Jobb Veled a Világ Alapítvány honlapján.

Boldogságfokozó hála
Szeptemberi galéria

Október hónap témája: Az optimizmus gyakorlása

,,Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót. Hogy örülni tudunk. És attól, hogy holnap is lesz egy nap. Lehet, hogy még jobb, mint a mai."
Janikovszky Éva

November hónap témája: Kapcsolatok ápolása

Ebben a hónapban a gyermekek figyelmét az őket körülvevő emberekre irányítottuk. Körbejártuk a barátságokat és a családi kapcsolatokat. Felhívtuk a figyelmüket, hogy a társas kapcsolatok folyamatos törődésre, ápolásra szorulnak. A kapcsolatok tudatos ápolása nagyon fontos, mivel a társak segítenek, ha nehéz időszakot élünk meg. Már az is segítség, ha van kinek elmondani a gondjaikat. A szeretet érzését is a társas kapcsolatokban élhetjük meg.

December hónap témája: Boldogító jócselekedetek

Szeretnénk gyermekeinket kiskorunktól arra nevelni, hogy kedvesek, nagylelkűek és segítőkészek legyenek. A jó cselekedetek, a segítségnyújtás ugyanis boldogabbá teszi az embereket.

Január hónap témája: Célok kitűzése és elérése

Felhívtuk a gyermekek figyelmét arra, hogy akkor lehetnek igazán boldogok, ha olyan dolgokra törekednek, amik számukra fontosak. Hangsúlyoztuk, hogy a célok eléréséhez együtt kell működniük tanítóikkal, szüleikkel, barátaikkal és intézményünk partnereivel. Az ésszerű célok kitűzése segíti őket abban, hogy megtanulják beosztani az idejüket.

Február hónap témája: Megküzdési stratégiák

Ebben a hónapban a megküzdéssel, a kihívásokkal, a problémákkal, a konfliktusokkal, a kudarcokkal való szembenézéssel foglalkoztunk. Szó volt a tanulókra törő rossz érzésekről, indulatokról, szomorúságok okairól. A diákoknak is vannak nehézségeik, kudarc nélkül nem élhetnek. Igyekeztünk tudatosítani a tanulókban, hogy a legtöbb esetben lehetőség van mindezzel szembenézni és sikeresen megküzdeni.

Március hónap témája: Apró örömök élvezete

Tanulóink megkeresték a hétköznapokban rejlő apró örömforrásokat. Felhívtuk figyelmüket, hogy mindenben találhatnak apró örömöt, amit tesznek, akármilyen fárasztó és egyhangú is. Ne akkor értékeljenek valamit, amikor már elveszítették.

Április hónap témája: Megbocsátás gyakorlása

Ebben a hónapban az egyik legnehezebb témát, a megbocsátást dolgoztuk fel. A megbocsátást nem csak önmagunkért tesszük, hanem a bennünket megbántó emberekért is. Szerettük volna, ha sikerül tudatosítani tanulóinkban, hogy a veszekedés, a gyűlölködés, az indulatos viselkedés rontja mentális egészségünket. Sok emberben depressziót vált ki. Azok az emberek, akik tudnak megbocsátani, ők boldogabb és egészségesebb emberekké válnak.

Május hónap témája: Testmozgás

Kiemelten kezeltük a testmozgás témát, mivel a mozgásnak számos jótékony hatása van. Csökkentheti a betegségek kialakulását, oldja a szorongást, a stresszt, megelőzi a depressziót. Pozitívan hat a tanulók önértékelésére. Növeli önbizalmukat, javítja tanulási képességeiket. Csiszolja a memóriájukat és fejleszti koncentrálóképességüket. Növeli a munkakedvüket, hozzájárul a nyugodt alváshoz.

Június hónap témája: Fenntartható boldogság

Tudatosítottuk a gyermekekben, hogy a Boldogságórákon tanultak nem egy tanévre szólnak, hanem egyéletre. Könnyű rövid ideig boldognak lenni. Az igazi kihívást az jelenti, hogyan őrizzük meg a boldogság új szintjeit. A kedvenc gyakorlatokat gyakran elő kell venni, főként azokat, amelyek rövid időn belül pozitív érzelmekkel töltenek fel bennünket.

 


Határtalanul! pályázat

Bizonyítvány másodlat igénylésével kapcsolatos tudnivalók

Comenius 

Tovább a projekt oldalára!


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán