Boldogságprogram

Iskolánk, a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapművészeti Iskola a 2018/2019- es tanévben sikeresen pályázott a Boldogiskola címre. Intézményünk Pedagógiai Programjának mentálhigiéniás programja kibővült a hatékony személyiségfejlesztéssel. Alsós munkaközösségünk bekapcsolódott a Boldogságprogramba, mely a Jobb Veled a Világ Alapítvány kezdeményezésére született. A gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével, olyan technikákat sajátítanak el, amelyek megerősítik önbizalmukat, önbecsülésüket. Fejlődik empátiás készségük, így toleránsabbá válnak társaikkal szemben. Oldja a stresszt, ezért csökkenti a szorongást, könnyebben néznek szembe a kihívásokkal.
,,Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlati fokról-fokra kibontakoztassák a derűt és az életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátrabban járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré váljanak.” (Prof. Dr. Bagdy Emőke)
Célunk, hogy a Boldogságprogram fővédnökének gondolatait kövessük a munkánk során. A teljes Boldogságprogram tíz egymásra épülő témából áll, amelyek fokozatosan ismertetik meg a boldogság összetevőit, feltételeit.

A témakörök sorrendben:

  1. Boldogságfokozó hála
  2. Optimizmus gyakorlása
  3. Kapcsolatok ápolása
  4. Boldogító jócselekedetek
  5. Célok kitűzése és elérése
  6. Megküzdési stratégiák
  7. Apró örömök élvezete
  8. Megbocsátás
  9. Testmozgás
  10. Fenntartható boldogság

A témák feldolgozására havi egy alkalommal szabadidős tevékenységek keretében kerül sor az alsós osztályokban. A foglalkozásokon elvégzett munkákról havonta tudósítunk iskolánk és a Jobb Veled a Világ Alapítvány honlapján.

2018-2019-es tanév

 

2019-2020-as tanév

Boldogságfokozó hála
Szeptemberi galéria

A 2019/2020-as tanévben sikeresen pályázott iskolánk alsós munkaközössége az Örökös Boldog Iskola címre. 10 osztály vágott bele az újabb tízhónapos személyiségfejlesztésbe.
Ebben a hónapban a hála gyakorlását dolgoztuk fel. Figyelmet fordítottunk a hála hatásainak tudatosítására, ugyanis a hálás gondolkodás semlegesíti a negatív érzéseket: az irigységet, a kapzsiságot, az ellenségeskedést, az aggodalmaskodást, a bosszankodást, a rosszkedvet és a magányt.

 

 


Határtalanul! pályázat

Bizonyítvány másodlat igénylésével kapcsolatos tudnivalók

Comenius 

Tovább a projekt oldalára!


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán