2019-2020-as tanév

Boldogságfokozó hála
Szeptemberi galéria

A 2019/2020-as tanévben sikeresen pályázott iskolánk alsós munkaközössége az Örökös Boldog Iskola címre. 10 osztály vágott bele az újabb tízhónapos személyiségfejlesztésbe.
Ebben a hónapban a hála gyakorlását dolgoztuk fel. Figyelmet fordítottunk a hála hatásainak tudatosítására, ugyanis a hálás gondolkodás semlegesíti a negatív érzéseket: az irigységet, a kapzsiságot, az ellenségeskedést, az aggodalmaskodást, a bosszankodást, a rosszkedvet és a magányt.

Optimizmus
Októberi galéria

Felhívtuk a gyermekek figyelmét az optimista gondolkodásmódra és arra is, hogy mindig mindenre van megoldás. Nincsenek olyan korlátok, amelyek megakadályozzák a cél elérését. Az életben minden akadályt kihívásként kell felfogni, mindenben meg kell keresni a jót és a szépet.

Társaskapcsolatok ápolása
Novemberi galéria

A gyermekek életük nagy részét társas közegben töltik. A személyes kapcsolatok, amelyeket az egyes emberekkel fenntartanak fontos a hétköznapi tevékenységek elvégzésében. Jelentősen hozzájárul a testi, lelki, sőt a szellemi jólétükhöz. Minden kapcsolatforma magában hordozza a pozitív és negatív vonásokat is egyaránt. A legőszintébb baráti viszony is lehet néha stresszforma. Ennek ellenére törekszünk a társas kapcsolatok kialakítására, hiszen a boldogtalanság legnagyobb forrása a magány. Minden boldog kapcsolat alapja a szeretet.

Boldogító jócselekedetek
Decemberi galéria

Arra bíztatjuk a gyerekeket, hogy a kedvesség, a nagylelkűség jó erény. A jócselekedetek, a segítségnyújtás boldogabbá teszi őket. Ezek gyakorlásához nem kell különösebb tehetség, idő.

Célok kitűzése és elérése
Januári galéria

Januárban a reális célok kitűzésével, a célok melletti elköteleződéssel foglalkoztunk. A beszélgetéseken, tapasztalatcseréken túl praktikus ötletekkel gazdagabbak lettek a foglalkozások résztvevői. Tisztában lettek, hogy a nehézségek, a kudarcok természetes velejárói a célok megvalósításának. Megtanulhatták, hogy mi a különbség egy igazi cél kitűzése és az álmodozás vagy kívánságlista között. Sok ötletet próbálhattak ki, melyek segítettek a célok elérésében.

Megküzdési stratégiák
Februári galéria

Ebben a hónapban terítékre került, hogy mit tehet az ember a negatív élmény vagy helyzet okozta fájdalom, feszültség enyhítése érdekében. Beszéltünk arról, hogy a megküzdés során boldogabbá válhatunk. Ahogyan viselkedünk, ahogyan gondolkozunk nagymértékben összefügg. Hogy mennyire leszünk boldogok függ attól, hogy mi is bánt bennünket, milyen sérelmeket kell átélni.

Apró örömök
Márciusi galéria

A koronavírus okozta krízishelyzetben is foglalkozni kell lelki jólétünkkel, mert különben kizárjuk, elkerüljük azokat a pillanatokat, amelyekből töltekezhetünk, egyébként nagyon hamar kiürülünk. Tanulóinknak ebben a nehéz helyzetben is sikerült megtalálniuk az apró örömöket, amelyek segítik átvészelni otthonukban a nehéz napokat.

Megbocsátás
Áprilisi galéria

A bennünket ért sérelmekre, bántalmazásra hajlamosak vagyunk negatívan reagálni. Sok esetben a sérelmet megtoroljuk vagy elkerüljük. Mindkét viselkedésmód során boldogtalanná válunk. Leromboljuk kapcsolatainkat. A megbocsátás nem egyenlő a megbékéléssel, az eltekintéssel, a mentegetéssel, a sérelem letagadásával, a felejtéssel. Miből is ismerhetjük fel, hogy megbocsátottunk valakinek? Másként gondolkodunk, már nem a másoknak való ártás motivál bennünket, hanem valami jót szeretnénk tenni a sértő személynek, vagy a kapcsolat pozitív oldalát helyezzük előtérbe. A megbocsátást nem a másik miatt tesszük, hanem saját magunk érdekében.

Testmozgás
Májusi galéria

Tanulóink a koronavírus járvány ideje alatt is rendszeresen végeztek testmozgást. Jótékonyan hatott az önbecsülésükre, emellett nem csak az egészségükért tettek sokat, hanem a mentális jólétükért is.

A fenntartható boldogság
Júniusi galéria

Áttekintettük, hogy a tíz hónap alatt feldolgozott témákat, végzett gyakorlatokat, hogyan tudják alkalmazni a mindennapokban. Melyik boldogságfokozó technikát gyakorolják a legszívesebben, mi az, ami beépült a szokásrendszerükbe.

 


Határtalanul! pályázat

Bizonyítvány másodlat igénylésével kapcsolatos tudnivalók

Comenius 

Tovább a projekt oldalára!


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán