A Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola diákönkormányzatának

 

Szervezeti és működési szabályzata

 

Ezen szervezeti és működési szabályzat az iskola tanulói, tanulóközösségei által létrehozott diákönkormányzat szervezeti felépítését és működési rendjét szabályozza.

 

A diákönkormányzat célja, feladata.

 1. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon.
 2. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
 3. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében, szervezésében is:
  • a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.),
  • tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer,
  • sportélet,
  • túrák, kirándulások szervezése,
  • kulturális, szabadidős programok szervezése,
  • a tanulók tájékoztatása (iskolai honlap, iskolaújság, iskolarádió).


DiákönkormányzatDÖK - SZMSZOsztályhonlapokOsztályképek Firka

 


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán