Színművészet - bábművészet

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi nevelés lehetőséget nyújt a színművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi - dramatikus tapasztalatait.

A színjáték tanszak a drámajáték, a színjátszás, a beszéd- és mozgásgyakorlatok, bábjáték, tánc és mozgásszínházi tréning, valamint színházismeret tantárgyak tanulásával készíti fel a tanulókat a drámai szövegek értő -- színészi szempontokat figyelembe vevő -- olvasására, a különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, a színházi improvizációra, a karakterábrázolásra, egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, különféle szerepek megformálására, a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, színházi előadások elemzésére, értékelésére.

Néptánc tanszakFestészet tanszak Színjáték tanszakHírekKorábban


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán