Táncművészet

Oktatása lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának a sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének gazdagítására.

A növendékeket egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét.

A táncművészeti oktatás további célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletre. A táncművészet művészeti ágon belül a néptánc tanításának célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban.

A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. A tehetséges növendékek kapcsolódjanak be a város elismert amatőr néptánc együttesének -- a Baglas Egyesületnek -- a művészeti munkájába, s ezzel egyidejűleg továbbtanulásra irányítjuk őket.

 
 

 

Néptánc tanszakFestészet tanszak Színjáték tanszakHírekKorábban


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán