Táncművészet

Oktatása lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának a sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének gazdagítására.

A növendékeket egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét.

A táncművészeti oktatás további célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletre. A táncművészet művészeti ágon belül a néptánc tanításának célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban.

A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. A tehetséges növendékek kapcsolódjanak be a város elismert amatőr néptánc együttesének -- a Baglas Egyesületnek -- a művészeti munkájába, s ezzel egyidejűleg továbbtanulásra irányítjuk őket.

2011. március 30.

Versenyeredmények

Szekszárdon rendezték március 19-én a XII. Gyermek Néptáncosok Országos Szólótánc Versenyének regionális válogatóját. Iskolánkat három tanuló képviselte. Közülük a legjobb eredményt Fejes Richárd (alapfok 4.o) érte le, aki első helyezett lett. A másik két versenyző, Orbán Rajmund (alapfok 6.o) és Kocsis Viktor (alapfok 6.o) ugyan nem jutottak tovább az országos döntőbe, de nagyon szép produkciókat mutattak be. Mindhármuknak gratulálunk. További képek!

 

Néptánc tanszakFestészet tanszak Színjáték tanszakHírekGalériaKorábban


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán