Korábbi évek: 1983-1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |

2015/2016-os tanév: Noszlopy-díj pedagógusoknak


 

Aranyné Varga Marianna

 

1994-es tanévtől iskolaotthonos, illetve egész napos rendszerű osztályban humán tantárgycsoportot tanít. Kiváló pedagógus, jó kolléga, elkötelezett munkatársa iskolánknak. A tanítási órákra és a tanórán kívüli foglalkozásokra legjobb lelkiismerete szerint készül. Érdekes, új módszerekkel, a továbbképzésekről hozott figyelemfelkeltő feladatokkal, játékokkal lepi meg tanítványait. Munkája igényes, alapos, pontos. Segítőkészség, empátia, nagy teherbírás jellemzi. Az elmúlt években megújítója és szerkesztője az iskolai Értesítőnek. Aktív szervezője a jótékonysági vásároknak, gyermeknapi rendezvényeknek. Lelkes rendezője a nyugdíjas találkozóknak. Nagy szerepet vállalt az alsó tagozat udvarának szebbé tételében. Önkéntes társadalmi tevékenységében Noszlopy Alapítvány Kuratóriumának meghatározó személyisége.


2015/2016-os tanév: Noszlopy - díj
az iskola legjobb tanulójának és sportolójának


 

Arany Barnabás 8.c

 

 

Barni tanulmányi ideje alatt mindvégig jeles, kitűnő tanuló volt. Negyedik osztálytól minden évben nevelőtestületi dicséretben részesült példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kiváló tanulmányi és sport munkájáért. Már második osztályos korától nevelőtestületi elismerésben részesült országos szintű versenyeredményeiért matematika tanulmányi, atlétikai és úszás sport eredményeiért. Sokoldalúságának szép bizonyítéka, hogy fizika és magyar tantárgyakból rendezett versenyeken is szerepelt megyei első hat helyezett között. Mérhetetlen szorgalmát, kitartását dicséri ez a sok szép eredmény, s azt még ez sem mutatja meg, hogy olyan diákunkról van szó, aki minden pillanatban lesi a felnőttek és társai gondolatát miben segíthetne, mindenre van egy frappáns, odaillő ötlete, megjegyzése. A közösség aktív tagja, programok, rendezvények lelkes szervezője, társai adnak véleményére, nagyra becsülik őt. “Vagy találunk ott utat, vagy építünk egyet.” (Hannibal)


Noszlopy - díj az iskola legjobb tanulójának


 


Bödő Lajos 8.c

 

 

Lajos tanulmányi ideje alatt mindvégig jeles, kitűnő tanuló volt. Negyedik osztálytól minden évben nevelőtestületi dicséretben részesült példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kiváló tanulmányi munkájáért. A felső tagozatban több alkalommal is nevelőtestületi elismerésben részesült országos szintű matematika versenyeredményeiért. Sokoldalúságának szép bizonyítéka, hogy magyar, fizika tantárgyból rendezett versenyeken is szerepelt, felső tagozatban többször is tagja volt a „Dr. Gál József Megyei Honismereti Verseny” megyei első helyezett csapatának. Az idei tanévben diákjaink őt választották diákpolgármesternek, mely feladatot végtelen lelkesedéssel, szorgalommal és aktívan látta el. Mindig mindenre van egy kedves mosolya, hihetetlen humorával megszínesítette napjainkat. Az ötödikesek őt látva egyszerűen csak annyit mondanak: Lajos „bácsi”, oltári! „Jóízű, derűs kacagással csakis a mélységesen jó lélek tud nevetni.” (Nyikolaj Vasziljevics Gogol)


 


Mészáros Sarolta 8.b

 

 

Nyolc év alatt bizonyítványában csak jeles és kitűnő osztályzatok voltak. Alsó és felső tagozatban minden tanév végén nevelőtestületi dicséretben részesült példamutató szorgalmáért, magatartásáért és kiemelkedő tanulmányi munkájáért. Elsősorban matematika és magyar tantárgyakból ért el szép sikereket. Országos 2. helyezett csapat tagjaként iskolánk hírnevét a megye határain kívül is öregbítette. Több éve az iskolai énekkar lelkes tagja. Szerény, kedves egyénisége is hozzájárult kimagasló iskolai sikereihez.


 


Oláh Emese 8.a

 

 

Tanulmányi munkája a 8 év alatt kiemelkedő volt. Példamutató szorgalmának köszönhetően bizonyítványába jeles és kitűnő osztályzatok kerültek. A matematika tantárgy iránti érdeklődése már alsós korában megmutatkozott. 3. osztályos korától kezdve rendszeres résztvevője a megyei és országos matematikaversenyeknek, ahol kiemelkedő sikereket ért el. Emellett természetismeret tantárgyból is országos eredményeket szerzett. 7 évig volt aktív tagja a művészeti iskola festészet tanszakának. Az osztályközösség meghatározó egyénisége. Tanulmányait a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium matematika tagozatán folytatja.


Noszlopy - díj közösségért végzett munkáért


 

 

Dakó Zsanett 8.b

 

Jó képességű , szorgalmas, megbízható tanuló, aki egyéni ötleteivel, jó szervező képességével kitűnt társai közül. Nem csak az osztály vezéregyénisége volt 8 év során, de az iskola diákönkormányzatának egyik fő szervezőjeként tevékenykedett. Színes egyéniségével sok iskolai program megvalósításához hozzájárult.


Noszlopy – díj kiemelkedő művészeti munkáért


 

 

 

Bombai Gergő 8.b

 

Gergő első osztályos kora óta meghatározó, lelkes tagja csoportjának, jó közösségi ember. Tanárai mindig számíthattak aktív, megbízható munkájára. Mindig alázattal viseltetett a néptánc iránt. Csoportjával kiváló eredményeket ért el megyei és országos néptáncversenyeken. Képviselte iskolánkat Lengyelországban, Németországban, Erdélyben.


Noszlopy – díj az iskola legjobb sportolójának


 

 

 

Szántó Júlia Anna 8.c

 

Julcsi tanulmányi és sportmunkájának alapjait a Mikszáth utcai iskolában szerezte. 7. osztályos kora óta tanulója, sportolója iskolánknak, mégis e rövid idő alatt is sikerült teljesítenie e díj feltételeit. Sporttevékenysége mellett jeles tanuló, magatartása, szorgalma példamutató. A Diákolimpia Megyei Döntőjének rendszeres szereplője mezei futás, úszás, duatlon, triatlon, országúti kerékpár sportágakban. Mind egyéni, mind csapatszámokban ért el megyei 1- 6 helyezéseket. Ezen versenyek országos döntőinek is rendszeres szereplője, ahol többször szerepelt az elmúlt két évben az első 10 helyezett között. Teljesítményének eddigi csúcsa a Diákolimpia Országos Döntő országúti kerékpár összetett első helyezése. Ő a mi kis olimpiai bajnokunk. Julcsi hajnali ötkor kell, már edzésről érkezik az iskolába, és minden reggel mosolyogva teszi ezt. Csendes, bájos szerénység, kedvesség jellemzi. Társai küzdenek barátságáért, becsülik végtelen szorgalmáért, kitartó munkájáért. „A teljesítőképességünk határa sokkal messzebb van annál, mint amit gondolunk magunkról.” (Kemény Dénes)


Noszlopy Alapítvány - díj

 

 

Drávecz Barbara 8.b


Általános iskolai tanulmányai során mindig példamutató magatartású volt, amiért nevelőtestületi dicséretben részesült. Tanulmányi eredménye jó és jeles rendű. Logikus gondolkodása miatt matematika a kedvenc tantárgya , közgazdasági szakközépiskolában tanul tovább. Művészeti iskolás, a néptánc tanszak és az iskolai énekkar fellépéseinek állandó szereplője. Osztálya közösségéért sokat tett.


 

 

Gál Enikő 8.a

 

Szorgalmas, tisztelettudó tanuló. Tanulmányi munkáját képességeihez mérten jól végezte. Több éven át tagja volt a művészeti iskola néptánc tanszakának. Példamutató magatartásáért minden tanévben nevelőtestületi dicséretben részesült. Szerénységével kivívta társai és tanárai megbecsülését. Tanulmányait a Siófoki Szakképzési Centrum Marcali Szakképző Iskolájában folytatja.


VersenyeredményekVersenyfelhívásokKitüntetettjeinkKorábban

Noszlopy-díj a pedagógiai munkáért
Noszlopy-díj a tanulmányi munkáért
Noszlopy-díj a sport munkáért
Noszlopy-díj Közösségi munkáért
Noszlopy-díj Művészeti munkáért

 


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán