Korábbi évek: 1983-1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |

2006/2007-es tanév: Noszlopy-díj pedagógusoknak


 

 

Kiss Csabáné tanító

23 éve tanítója iskolánknak. Kezdetektől napjainkig az iskolaotthonos nevelési rendszerben a humán tantárgycsoportot tanítja. Kiemelkedően eredményes munkáját elismerve az alsó tagozat 8 éve munkaközös-ségvezetőnek választotta meg. Élen járó szószólója a kompetencia alapú oktatás elterjesztésének.


 

Mánfayné Nyakas Andrea
magyar-orosz-német szakos tanárA főiskola elvégzése óta ez az első és egyetlen munkahelye. Napi munkáját a legújabb módszerek és eszközök felhasználásával végzi. Jó ötletei, friss módszerei a tanári munkáját értékesebbé teszik. Szép eredményeket ért el a tehetséggondozás területén német és magyar nyelvben. Példás osztályfőnök, akinek kiváló kapcsolatai vannak gyerekekkel, szülőkkel egyaránt.


2006/2007-es tanév: Noszlopy-díj tanulóknak


 

Mánfay Fanni 8.a

 

 

A nyolc év alatt végig kitűnő tanulmányi eredménye mellett sikeres megyei versenyeredményei voltak: matematika, magyar, történelem tantárgyakból. Az iskola sakk csapatának tagja, művészeti iskolás, diákújságíró.


 


Szijártó Anita 8.a

 

 

Biológia és természetismeret, környezetismeret, kémia tantárgyakból vannak jelentős versenyeredményei. A kitűnő tanulmányi eredménye mellett az iskola sakk csapatának tagja, művészeti iskolás, diákújságíró.


Noszlopy-díj Közösségi munkáért


 

 

Magyar Bernadett 8.c

 


Kitűnő tanulmányi eredménye mellett az iskola diákönkormányzatának szervezője, diákújságának szerkesztője. Példamutató magatartásáért társai tisztelik és követik.


 

 

Papp Gábor 8.b

 


Művészeti munkája kiváló. Gyakorlati tudását, színpadi mozgását arany minősítéssel jutalmazták. Tanulmányi eredménye jó, az általános iskola befejezése után is folytatja a táncot.


Budai-díj


 

 

 

Henger Gabriella 8.b

 

Példamutató magatartásával, szorgalmával elnyerte társai szeretetét, tiszteletét. A történelem, biológia, kémia és rajz tantárgyakban ért el sikereket.


 

 

Csikós Zoltán 8.b


 

Jó képességű, élénk eszű, kötelességtudó tanuló. Informatika tantárgyban, és közlekedési ismeretek versenyeken ért el eredményeket. Az utóbbin az országos versenyen is sikerrel szerepelt.


   

VersenyeredményekVersenyfelhívásokKitüntetettjeinkKorábban

Noszlopy-díj a pedagógiai munkáért
Noszlopy-díj a tanulmányi munkáért
Noszlopy-díj a sport munkáért
Noszlopy-díj Közösségi munkáért
Noszlopy-díj Művészeti munkáért

 


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán