Korábbi évek: 1983-1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |

2009/2010-es tanév: Noszlopy-díj pedagógusoknak


 

Balázsiné Miseta Rózsa

 

Az 1999-es tanévtől iskolánk tanítója. Iskolaotthonos rendszerű osztályban tanít, ahol kiváló hatékonysággal hasznosítja a fejlesztő pedagógia terén megszerzett többletismereteit. Iskolánkba érkezése óta lelkesedéssel és hatékony munkával dolgozik. Kiemelkedő a magatartási és tanulási zavarral küszködő tanulók fejlesztésében végzett tevékenysége, de nagy gondot fordít arra is, hogy a tehetséges tanulóknak segítsen a képességeiket kibontakoztatni. A kompetencia alapú oktatás bevezetése óta sokat fáradozik azon, hogyan tudná hatékonyabbá tenni e munkát.


 

Horváth ZoltánnéOrosz-pedagógia szakos tanár, melyet német nyelvtanári diplomával egészített ki. Iskolánkban eltöltött 31 év során kiváló szaktanári munkát végzett. A nyelvtanításban örömét lelte, diákjai a középiskolába magas szintű felkészültséggel mentek. Elsők között kapcsolódott be a kompetencia-alapú oktatásba, ahol a szaktanfolyamokat elvégezve egyre nagyobb felkészültséggel alkalmazta a korszerű nevelési-oktatási módszereket: kooperatív, projekt módszert, az interaktív táblát. Vezető szerepet vállalt az idegen nyelvi napok, tanulmányi versenyek megszervezésében.


2009/2010-es tanév: Noszlopy-díj tanulóknak


 

Cserepes Orsolya 8.c

 

 

A nyolc év alatt mindvégig kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Mellette volt ideje a sportra, öt éven át kézilabdázott. Osztályának igazi vezéregyéniségévé vált, nagyon jó közösségi ember. Nyolcadikban iskolánk diák-alpolgármestere, majd diákigazgatója volt.


 


Ősz Gábor 8.c

 

 

Szorgalmával, tehetségével vált iskolatársai példaképévé. Alsós kora óta gyűjti az eredményeket. Kitűnik, földrajz matematika, informatika, fizika tantárgyakból. Nyolcadik osztályban hét modulos ECDL bizonyítványt szerzett. .


Noszlopy-díj Közösségi munkáért


 

 

Kerék Martina 8.b

 

Osztályában és évfolyamában is a legjobb képességű diákok közé tartozik. Mindig felnőtt módjára segített tanárainak, diáktársainak. A közösség igazi szellemi és cselekvő irányítója.


Noszlopy – díj az iskola legjobb sportolójának

 

 

Kiss Konrád 8.c

 


Alsós kora óta atlétikában és labdarúgásban ért el jelentős sikereket megyei és országos versenyeken. Kokó hitvallása és kedvenc idézete: Vannak, akik azt hiszik, a foci annyira fontos, hogy úgyszólván élet halál kérdése. Mindig elszomorít, ha ezt hallom. Biztosíthatok mindenkit: a foci sokkal, de sokkal fontosabb!


Noszlopy – díj az iskola legjobb sportolójának

 

 

Szaka Rezső 8.a

 

Kitűnő tanulóként mindvégig egyenletes teljesítményt nyújtott, és szorgalommal dolgozott a tanórákon és edzéseken egyaránt. Kimagasló megyei és országos eredményekkel rendelkezik atlétika és labdarúgás sportágakban. A futószámokban megdöntötte az utóbbi tíz év iskolai rekordjait.


Noszlopy – díj a művészeti munkáért


 

 

 

Fejes Viktor 8.b

 

Általános iskolai éveit végigtáncolta. A tánccal szembeni elhivatottsága példa értékű. Csoportjában meghatározó egyéniség, de szólistaként is megállta helyét.


Noszlopy Alapítvány - díj

 

 

Csobod Boglárka 8.c


A nyolc év kitűnő tanulmányi eredményéhez minden évben sok versenyeredmény is társul magyar, matematika, angol tantárgyakból. Társai előtt igazi példaképként állt. Kitartása, szorgalma, udvariassága meghatározó személyiséggé tette diáktársai körében.


Noszlopy Alapítvány - díj

 

 

Elekes Gréta 8.a

 

Magatartása mindig példás, fegyelmezett volt. Minden elvállalt feladatot precízen teljesített. Ugyanez a pontosság jellemezte tanulmányi munkáját is. Egyesületi szinten kézilabdázik, tagja a Marcali VSZSE serdülő csapatának.


A végzős nyolcadikosok közül nevelőtestületi dicséretben részesültek:

8.a:

Boncz Franciska, Cigoth Szilvia, Elekes Gréta, Korcz Ivett, Paizs Kitti, Port Viktória, Pusztai Vivien, Szaka Rezső, Takács Edvárd, Vadál Dorina.

8.b:

Faházi Ivett, Fehér Jennifer, Imre Ferenc, Kerék Martina, Megyeri Dóra, Szita Csaba, Szőke Georgina, Tóth Gábor, Vida Regina.

8.c:

Balogh Dániel, Cserepes Orsolya, Csobod Boglárka, Dobos Luca, Elizek Viktor, Kiss Konrád, Tálos Bálint, Terjék Viktor.

8. d:

Bálint Zsanett, Bekk-Horváth Márk, Bódis Roland, Bogdán Bernadett, Guricza Zsanett, László Mátyás.


A művészeti iskolában nevelőtestületi dicséretben részesültek:

Bohár Klaudia, Cserepes Orsolya, Csobod Boglárka, Dobos Luca, Dudás Péter, Elizek Viktor, Fehér Jennifer, Gombos János, Kajdács Kornélia, Kerék Martina, Korcz Ivett, Ősz Gábor, Szőke Georgina, Tálos Lilla, Vida Regina.


VersenyeredményekVersenyfelhívásokKitüntetettjeinkKorábban

Noszlopy-díj a pedagógiai munkáért
Noszlopy-díj a tanulmányi munkáért
Noszlopy-díj a sport munkáért
Noszlopy-díj Közösségi munkáért
Noszlopy-díj Művészeti munkáért

 


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán