Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Hóy Tibor Tagintézménye

Preambulum

A nemesvidi HÓY TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA - három falu: Nemesvid, Somogysimonyi, Somogyzsitfa-Szőcsény tanköteles korú tanulóit oktatja-neveli. A három falu társulásban tartja fenn az iskolát-óvodát, anyagi lehetőségeihez mérten járulnak hozzá az intézmények mûködéséhez.

Az iskola önálló, osztott, gazdálkodást tekintve is önállóan gazdálkodó intézmény, egy igazgatással az óvodával. A telek is közös, ahol a két intézmény épületei állnak. Fekvésük, elhelyezkedésük a faluban nagyon ideálisnak mondható. Az iskola épületei - a tornatermet kivéve - eléggé idősek, felújításra szorulnak külsőleg, belsőleg. Az iskola felszereltsége átlagosnak mondható, de a folyamatos cserét, felújítást ezen a téren is napirenden kell tartani. Az iskola tanerő állománya lehetővé teszi, hogy alsóban és a napköziben 100%-os legyen a szakos ellátottság, a felső tagozatban a jelen állapotok szerint még csak óhaj. A szükséglet és az állomány 15 fő. A tanulók létszáma évek óta - nem rohamosan, de - csökken. A létszámcsökkenés nem könnyíti a pedagógiai munkát, mert a tanulói összetétel kevésbé változik, vagy kis mértékben eltolódik a problematikus létszámemelkedés felé.

Ehhez az összetételhez kell alakítanunk a tartalmi munkát, megfogalmaznunk, hogy minőségben a 8 év alatt a gyermekeknek hova kell eljutniuk: Gyermekközpontú iskolát akarunk, ahol a személyiségfejlesztést szolgálja az iskolai tevékenység valamennyi eleme. A nevelő-oktató munkában az önálló tapasztalatszerzésre alapuló, egyéni ütemû fejlesztés legyen, a kis lépések elvének betartásával. Minden gyermeknek meg kell adni a lehetőséget, hogy elérje a teljesítőképességének maximumát. A gyengébbek fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokon pótolják hiányosságaikat, a tehetségesebbek szakkörökön szerezzenek még több ismeretet.

A kimeneti célunk, hogy tanulóink neveltségi szintje elfogadható legyen: ezen belül akarati, jellembeli tulajdonságaikat az igényesség, a kitartás jellemezze. Magatartásukra, hogy tudjanak viselkedni közösségben, tudják megbecsülni a mások és a maguk által létrehozott értékeket. Kimeneti minősítésük, osztályzatuk azt tükrözze, hogy az elégséges elégséges tudást takarjon, a közepes közepest és így tovább.

Akik dicséretesen tanulnak, magatartásuk és szorgalmuk is példamutató volt, azokat kiemelten kell jutalmazni, hisz az iskola megítélését is javítják. Mindenki célirányosan készüljön választott pályára, ebben az iskola adja meg a lehetőségeket, segítséget. Mindezekhez olyan nevelőtestület kell, - akik magas szinten tudnak értéket közvetíteni, - akik munkájukat igényesen, példamutatóan, pontosan és fegyelmezetten végzik - akik a gyermekekkel szemben megértőek, együttmûködők, türelmesek.

Ha mindezek a leírt fokon megvalósulnak, akkor a nemesvidi iskolából kikerülő fiatalok bizton megállják helyüket a következő iskolafokon, vagy a felnőtt életben.


Hírek

Beszámoló Bicsérd, 2013. 04. 26-27.

2013. április 26-27-én részt vehettünk Bicsérden a Pécsi Testkultúra Közhasznú Egyesület által szervezett Dél-Dunántúli Integrált Diák Sportfesztiválon. A szervezők kimondottan hátrányos helyzetű települések 30-30( 10 alsós, 20 felsős) diákját hívták meg Somogy, Tolna és Baranya megyéből. Somogy megyét Homokszentgyörgy és Nemesvid képviselte. Tovább!

 


Hírek Hirdetések TörténetDokumentumokTaneszközigényNevelőtestületAlapítványTámogatóinkÉrtesítők DiákönkormányzatRendezvényekHonismereti vetélkedő Versenyek KitüntetettjeinkKorábban


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán