Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

8700 Marcali, Széchenyi u. 60. Tel.: 85/510-561 Fax: 85/510-971

Alsó tagozaton tanító pedagógusok:

elérhetőségek

Babainé Mikó Beáta tanító, vizuális nevelés szakkollégium
Balázsiné Miseta Rózsa tanító, népművelés szakkollégium
Csentei Gabriella tanító
Horváth Gabriella tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Igaz Ferencné tanító, népművelés szakkollégium
Kiss Csabáné intézményvezető-helyettes, tanító, népművelés szakkollégium
Kocza Anita tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Kuruczné Gazdag Erika tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Lauerné Németh Lívia tanító, német nyelvtanító
Mirkó Piroska tanító, technika és tervezés műveltségi terület 
Nagyné Réti Ildikó tanító, ének-zene szakkollégium
Nikula András Csabáné tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Nyakas Dóra tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Pappné Kocsis Mónika tanító, angol nyelvtanító, gyógytestnevelő
Rácz István tanító, testnevelés szakkollégiumi képzéssel
Rózsáné Nagy Elza tanító, természetismeret műveltségi terület
Szánkárné Lúczó Szilvia tanító
Szekeres Daniella Anna tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Tamás Henrietta tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Tóthné Laczó Erika tanító, testnevelés szakkollégium
Tóth Róbert tanító, technika szakkollégium

 

Felső tagozaton tanító pedagógusok:

elérhetőségek

Boros Gábor biológia, rajz szakos tanár
Bőle Ágnes magyar szakos tanár és könyvtáros
Fazekas Edéné technika, testnevelés szakos tanár
Fülöp Beáta matematika-technika szakos tanár
Horváth Gabriella magyar nyelv és irodalom, és történelem szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
Horváth Judit történelem szakos tanár tanító, kisegítő iskolai szakkollégium,
Juhászné Kis Gabriella tanító, ember és társadalom műveltségterületre képesített, könyvtáros, történelem szakos tanár
Kiss Beáta ének-zene tanár, tanító, ének-zene szakkollégium
Kissné Ható Beatrix matematika – ének-zene szakos tanár
Kovács Bence testnevelés szakos tanár
Kovácsné Horváth Zsuzsanna könyvtáros és magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Lauer Péter angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, tanító, angol nyelvtanító
Magyar-Mádi Julianna okleveles biológus
Mánfayné Nyakas Andrea magyar-orosz szakos tanár, német szakos nyelvtanár
Nagy Anita angol nyelv és kémia szakos tanár
Patkó Imre megbízott intézményvezető, biológia-kémia szakos tanár, biológia szakos középiskolai tanár
Schuller Tibor matematika-kémia szakos tanár, fizika szakos tanár
Szijártóné Wirth Brigitta biológia – földrajz szakos tanár
Zajcsukné Páhi Katalin orosz-történelem szakos tanár, német szakos nyelvtanár
Weinhardt Norbert technika-informatika szakos tanár


Pedagógiai asszisztensek


Niklainé Szencz Virág gyógypedagógiai asszisztens
Kőrösi - Sebestyén Orsolya pedagógiai asszisztens
Hosszúné Béres Zsófia pedagógiai asszisztensNoszlopy Gáspár Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola

Hidas Frigyes Alapfokú Művészeti Iskolája

8700 Marcali, Petőfi u. 16.

Székhelyintézményben tanító pedagógusok:

Mód Lászlóné tanító, néptánccsoport vezető
Nadrai Beáta rajz szakos tanár
Tóth Gábor András néptánccsoport vezető
Weinhardt-Kozma Zsófia mb. tagintézményvezető, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező mozgókép és médiakultúra szakirányA marcali

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola

Hóy Tibor Tagintézménye

8738 Nemesvid, Templom u. 7.

Hóy Tibor Nemesvidi Tagintézményben tanító pedagógusok:

Csenteiné Balogh Katalin tanító, könyvtár szakkollégium
Eszláriné Farkas Anita tanító
Bedővári Monika tagintézmény-vezető , tanító, környezetismeret szakkollégium földrajz szakos tanár

 

 


Hírek Hirdetések TörténetDokumentumokTaneszközigényNevelőtestületAlapítványTámogatóinkÉrtesítők DiákönkormányzatRendezvényekHonismereti vetélkedő Versenyek KitüntetettjeinkKorábban

 


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán