Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

8700 Marcali, Széchenyi u. 60. Tel.: 85/510-561 Fax: 85/510-971

Alsó tagozaton tanító pedagógusok:

elérhetőségek

Babainé Mikó Beáta tanító, vizuális nevelés szakkollégium
Balázsiné Miseta Rózsa tanító, népművelés szakkollégium
Csentei Gabriella tanító
Domonkos Márta tanító, népművelés szakkollégium
Guzsvineczné Darázs Andrea tanító
Igaz Ferencné tanító, népművelés szakkollégium
Kiss Csabáné intézményvezető-helyettes, tanító, népművelés szakkollégium
Kissné Takács Ildikó tanító, vizuális nevelés szakkollégium, német nyelvtanító
Kocza Anita tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Kuruczné Gazdag Erika tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Lauerné Németh Lívia tanító, német nyelvtanító
Magyar Viktor tanító, testnevelés szakkollégium
Markhard Zsolt testnevelés szakos tanár, tanító
Markhard Zsoltné tanító, technika műveltségi terület 
Nagyné Réti Ildikó tanító, ének-zene szakkollégium
Nikula András Csabáné tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Nyakas Dóra tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Pappné Kocsis Mónika tanító, angol nyelvtanító, gyógytestnevelő
Rácz István tanító, testnevelés szakkollégiumi képzéssel
Rózsáné Nagy Elza tanító, természetismeret műveltségi terület
Szabóné Androsics Mária tanító, pedagógia és technika szakkollégium
Tamás Henrietta tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Tóthné Laczó Erika tanító, testnevelés szakkollégium
Tóth Róbert tanító, technika szakkollégium
Völgyesi Attiláné tanító, pedagógiai és technika szakkollégium

 

Felső tagozaton tanító pedagógusok:

elérhetőségek

Boros Gábor biológia, rajz szakos tanár
Bőle Ágnes magyar szakos tanár és könyvtáros
Fazekas Edéné technika, testnevelés szakos tanár
Fülöp Beáta matematika-technika szakos tanár
Horváth Gabriella magyar nyelv és irodalom, és történelem szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
Horváth Judit történelem szakos tanár tanító, kisegítő iskolai szakkollégium,
Juhászné Kis Gabriella tanító, ember és társadalom műveltségterületre képesített, könyvtáros, történelem szakos tanár
Kiss Beáta ének-zene tanár, tanító, ének-zene szakkollégium
Kissné Ható Beatrix matematika – ének-zene szakos tanár
Kovács Bence testnevelés szakos tanár
Kovácsné Horváth Zsuzsanna könyvtáros és magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Lauer Péter angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, tanító, angol nyelvtanító
Mádi Julianna okleveles biológus
Mánfayné Nyakas Andrea magyar-orosz szakos tanár, német szakos nyelvtanár
Nagyné Gájer Orsolya tanító, matematika műveltségi terület
Nagy Anita angol nyelv és kémia szakos tanár
Patkó Imre megbízott intézményvezető, biológia-kémia szakos tanár, biológia szakos középiskolai tanár
Pék Petra testnevelés szakos tanár
Schuller Tibor matematika-kémia szakos tanár, fizika szakos tanár
Szijártóné Wirth Brigitta biológia – földrajz szakos tanár
Tamasián Péter számítástechnika szakos tanár
Zajcsukné Páhi Katalin orosz-történelem szakos tanár, német szakos nyelvtanár
Weinhardt Norbert technika-informatika szakos tanár

 

Művészeti iskolában tanító pedagógusok:

elérhetőségek


Nadrai Beáta rajz szakos tanár
Takács Gábor néptáncpedagógus, tanító, népművelés szakkollégium, technika szakos tanár, tánctanár mesterképzési szak
Takács Gábor Józsefné táncpedagógus, néptánc szakirány
Weinhardt-Kozma Zsófia intézményvezető - helyettes, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező mozgókép és médiakultúra szakirány

Pedagógiai asszisztensek

Hajasné Gárdonyi Márta pedagógiai asszisztens
Niklainé Szencz Virág gyógypedagógiai asszisztens
Kőrösi - Sebestyén Orsolya pedagógiai asszisztensA marcali

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási Iskola

Hóy Tibor Tagintézménye

8738 Nemesvid, Templom u. 7.

Hóy Tibor Nemesvidi Tagintézményben tanító pedagógusok:

Csenteiné Balogh Katalin tanító, könyvtár szakkollégium
Eszláriné Farkas Anita tanító
Bedővári Monika tagintézmény-vezető , tanító, környezetismeret szakkollégium földrajz szakos tanár

 

 


Hírek Hirdetések TörténetDokumentumokTaneszközigényNevelőtestületAlapítványTámogatóinkÉrtesítők DiákönkormányzatRendezvényekHonismereti vetélkedő Versenyek KitüntetettjeinkKorábban

 


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán