A 2008-ban 100 éves

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

rövid története

Elődintézményünket a Marcali Polgári Iskolát a Marcali Polgári Iskolai Egyesület 100 évvel ezelőtt, 1908-ban alapította. Ekkor teremtődött meg Marcaliban az általános műveltséget magasabb szinten megalapozó, középfokú képzés lehetősége. Az akkori polgári iskola a tűzoltóság melletti épületben működött.

Az első négy évben kizárólag fiúiskolaként működő intézmény mellett – 1912-ben az Egyesületi Polgári Leányiskola is megnyitotta kapuit. Később a két iskola egyesült, s újabb évek elteltével egyesületiből állami fenntartásba került.

Az oktatás feltételeinek javítására Gróf Klébelsberg Kuno kultuszminiszter 1927-ben új, korszerű iskolaépületet építtetett, amely napjainkban is a város egyik legszebb középülete.

A 40 éven át működő polgári iskola szellemiségét, a magas szintű, gyakorlati életre orientált nevelő–oktató munka jellemezte, melyet az utódintézmény pedagógusai ma is példaként tekintenek (példa erre pl. a kompetencia-alapú oktatás).

A polgári iskola az 1945-től 1948-ig fokozatosan –az ún „együttműködő iskola” keretei között– nyolc évfolyamos általános iskolává alakult át. Azóta –előbb a város egyetlen– majd 1979-től, a Mikszáth K. Úti iskola létesítésétől pedig a település egyik általános iskolája.

Az átalakult iskola pedagógiai koncepciójában évtizedeken át szerepelt az iskolaotthonos nevelés, az idegen nyelvi tagozat, több anyanyelv tanítási program, illetve matematikai kísérletben való közreműködés.

Volt „mintaiskola”, „bemutató iskola”, „kistérségi bázisiskola”. Napjainkban is rendszeresen közreműködünk pedagógus továbbképzések, tanulmányi versenyek szervezésében, lebonyolításában. Sikerrel hajtottuk végre a „Kompetenciaalapú nevelés-oktatás bevezetése a Noszlopy iskolában” c. HEFOP 3.1.3 projektet. Jelenleg a TÁMOP 3.2.2. pályázati programban a „Kompetenciaalapú oktatás minősített referenciaintézménye” címre, illetve megtisztelő feladatra pályázunk.

Az iskolában jól felkészült innovatív, kutató, fejlesztő pedagógusok tanítanak.

Az intézmény 1975-ben vette fel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc marcali kormánybiztosának, Noszlopy Gáspárnak a nevét.


Hírek Hirdetések TörténetDokumentumokTaneszközigényNevelőtestületAlapítványTámogatóinkÉrtesítők DiákönkormányzatRendezvényekHonismereti vetélkedő Versenyek KitüntetettjeinkKorábban

 


© 2008. noszlopy-marcali.hu | Készítette: Vágó Zoltán